BIO

V jednom z posledních čísel časopisu Živel (pohrobka někdejšího Vokna) se objevil sugestivní a patrně i provokativně myšlený apel: „Komerce je sexy“. Nikoli, že bych jej pochopil či přijal právě teď, ale nad obrazy J. K. (a ovšemže on sám není jediný, kdo takto tvoří) tomu lze porozumět. Nietzsche nad Wagnerovým dílem žehral na skladatelovu dvojí optiku (pro estéty i pro dav, pro intelektuály i pro filistry) a komerční marketing už celá desetiletí využívá a nivelizuje všemožné výdobytky ducha, i samotné pojmy jako filosofie, avantgarda, punk degradovaly na pouhé produkty: ale proč k věci nepřistoupit právě opačně, tak jako se – slovy poněkud neučesanými – v obrazech J. K. stává komerce pouhou matricí pro umění. Je to doslova postmoderna naruby, která je mi zvláště milá a kterou báječně manifestuje rudá erotická pomůcka vířící kolem kosmonauta… Proto se musím ptát, zda je dovedností naprosto úžasnou, jak zapojit špatnost, aby se zapřáhla do služeb dobré věci? Josef Karel je malíř poučený, absolvent elitní výtvarné školy v Jihlavě, ale zároveň je diletant v duchu malířů jako byli Watteau nebo Hogarth. Nemíním tím nemístně zvyšovat jeho význam, pouze si vážím toho, že se rozhodl být malířem a že se v duchu písně řidiče kamionu Ricka Astleyho (umělce právě tak beznadějně optimistického) rozhodl Never Gonna Give You Up. Řekl bych, že tyto poznámky vám mohou dát určitou představu o tom, co malířství doopravdy je.

Patrik Linhart básník, výtvarník, performer a essayista